Pravidla

7 pohoří seriál trailových závodů

Základní pravidla každého závodu

 1. Běh se řídí vybranými ustanoveními pravidel IAAF/Českého atletického svazu, zejména Pravidlo P250 přespolní běhy.
 2. Dodržování pravidel bude kontrolováno rozhodčími po celou dobu závodu. Závod má hlavní trať na 20 km a alternativní trať 10 km (na jednotlivých pohořích se délka může lišit, přesné informace u odkazu konkrétního závodu). Výsledky budou rozděleny na muže a ženy, dále na věkové kategorie. Hodnotí se tři nejrychlejší muži a tři v každé věkové kategorii. Příslušníci a zaměstnanci složek Horské služby mohou být hodnoceni odděleně při výkonu prověrek Horské služby.

Omezení závodníků

 1. Závod je otevřen pro veřejnost a může se ho zúčastnit každý sportovec s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu – viz. níže. Ročníky 1999 a mladší mohou přihlásit zákonní zástupci a při prezentaci musí být zákonný zástupce přítomen.

Zdravotní stav

 1. Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout plánovanou vzdálenost.

Prezentace

 1. Každý závodník je povinen dostavit se k prezentaci v den konání závodu nejpozději 60 minut před plánovaným startem. Optimálně se k registraci dostavte 120 minut před startem, abyste se vyhnuli čekání. Šedesát minut před plánovaným startem se registrace uzavírá. U prezentace si závodník vyzvedne startovní číslo a čip. Pokud není závodník přihlášen předem, musí vyplnit písemnou přihlášku na místě a dostavit se alespoň 120 minut před startem. Pořadatel si vyhrazuje právo na jednotlivých pohořích s přihlédnutím k aktuální organizační situaci, počtu přihlášených apod. registraci na místě neumožnit.

Startovní číslo a časomíra

 1. Startovní číslo umístěte na přední stranu dresu, nejlépe na hrudník.
 2. Čas je měřen pomocí čipu, který bude ve startovním čísle závodníka. Čipy jsou vratné pořadateli !
 3. Po doběhu do cíle vraťte čip a pásek časomíře. V případě odstoupení ze závodu vždy informujte časomíru!
 4. Při průběhu cílem nepřekrývejte rukou startovní číslo (např. vypínání stopek apod.) a to kvůli pořízení cílové fotografie a ověření výsledku.
 5. V případě ztráty čipu během závodu v cíli bezpodmínečně nahlašte své startovní číslo časoměřičům a rozhodčím.

Start a cíl a zázemí

 1. Prostor startu a cíle je vždy vybrán s ohledem , aby bylo zajištěno : možnost převlečení, úschovy věcí, toalety a občerstvení.

Trasa závodu

 1. Závody seriálu 7pohoří jsou trailové akce v přírodě, trasy mají větší převýšení a některé úseky jsou technicky náročné. Bližší informace u odkazů jednotlivých závodů.

Občerstvovací stanice

 1. Pro hlavní trasu jsou připraveny 2 občerstvovací stanice, pro alternativní trasu 1 občerstvovací stanice.
 2. Odpad prosím odhazujte hned za občerstvovací stanicí do připravených pytlů, neodhazujte je na trať, abyste neohrozili ostatní běžce např. slupkami od banánů.
 3. Na občerstvení na trasu bude přihlédnuto k aktuální teplotě. Voda, iontový nápoj, čaj, ovoce, uzenina, sýry.

Oblečení

 1. Oblečte se vždy podle počasí. V chladném a deštivém dni můžete prochladnout. Vždy si chraňte ruce a hlavu. Čepice nebo čelenka a rukavice pomohou. V případě teplého počasí si oblékněte volné oblečení. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Běžte v botách, které máte vyzkoušené. Nezůstávejte ve vlhkém oblečení, pokud jste mokří, vždy se rychle převlékněte a přesuňte do tepla. Mějte s sebou dostatek oblečení pro převlečení.

Upozorňujeme, že v horských oblastech, může být výrazně odlišné počasí, než v místa, odkud na závody vyrážíte !

Zdravotní informace

 1. Na rubovou stranu svého startovního čísla napište případné léky, na které jste alergičtí, a uveďte případně jméno a telefon kontaktní osoby, kterou máme kontaktovat v případě zranění nebo zdravotních komplikací
 2. V prostoru startu a cíle bude přítomen zdravotník pro ošetření drobných zranění a poskytnutí první pomoci.
 3. Pokud jste po nemoci nebo se necítíte dobře, závodu se raději neúčastněte. Nehazardujte s vlastním zdravím. Zdravotní potíže vás vždy doženou, jsou obvykle rychlejší než vaše běžecké tempo.

Rady pro závod

 1. Udržujte stálé průměrné tempo. Klíčem k úspěchu je udržet stálé tempo. Mnozí závodníci dělají chybu, že v začátku závodu přecení své síly. Určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celý závod.

Pitný režim

 1. Poslední dny před závodem myslete na pitný režim a vědomě se snažte doplňovat tekutiny.

Výsledky

 1. Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry výsledky budou v co nejkratším čase uveřejněny na internetu. V případě dotazů, kontaktujte neprodleně e-mailem na info@irontime.cz.

Respektujte pokyny organizátorů závodu, závoďte dle pravidel fair play. Děkujeme

Hodně štěstí!

facebook
instagram