Bezpečně v horách

BEZPEČNĚ V HORÁCH

Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu

  1. Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenut na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.
  2. S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situaci.
  3. Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny.
  4. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří.
  5. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.
  6. Nepohybovat se mimo značené cesty.
  7. Mít s sebou lékárničku a v případe potřeby umět poskytnout první pomoc.
  8. Znát kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní záchrannou službu. Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.
  9. Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu.
  10. Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní.

Zdroj: www.horskasluzba.cz

facebook
instagram