Závod 7 pohoří v propojení s Horskou službou

Závod 7 pohoří v propojení s Horskou službou

Závod 7 pohoří je unikátní tím, že je připraven ve spolupráci s členy Horské služby. Toto spojení je logické hned v mnoha směrech. Společně nám záleží na horách, čistotě, pohybu a zdraví.

Členové Horské služby musí být fyzicky zdatní a znát naše hory dokonale. Závod 7 pohoří se odehrává na 7 místech českých hor. Každé pohoří má místní členy HS, kteří pomáhají s přípravou a označují běžecké trasy. Vyznají se horské přírodě a připraví opravdu zajímavé běžecké trasy.Budete mít možnost, vyzkoušet si tak i fyzické zkoušky Horské služby. Je opravdu na co se těšit!

Víte jak se správně chovat v horách? Zde je desatero Horské služby:

Desatero  bezpečného chování na horách:

1.Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenut na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.

2.S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situace.

3.Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny

4. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří.

5. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.

6. Nepohybovat se mimo značené cesty.

7. Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc.

8. Znát kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní záchrannou službu.
Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.

9. Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu.

Vědeli jste, že má Horská služba nedostatek dobrovolníků? Chcete se stát součástí Horské služby? Více informací najdete zde: www.horskasluzba.cz/cz/aktualni-informace/aktualne

 

 

 

 

 

 

facebook
instagram